13/07/2020 05:47

Foute boel: huisjesmelker online aan de schandpaal, mag dat zomaar?

De woningnood is hoog in Nederland. Zeker in de grote steden van het land is er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Huisjesmelkers maken hier misbruik van door ongekend hoge huren te eisen en onredelijke voorwaarden te stellen. Voor veel huurders is het lastig om actie te ondernemen tegen zo’n verhuurder. Gelukkig zijn er diverse televisieprogramma’s die opkomen voor deze huurders en het gedrag van huisjesmelkers aan de kaak stellen. Maar hoe ver mag een producent eigenlijk gaan bij het aankaarten van deze misstanden? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt bespreekt een recent vonnis van de voorzieningenrechter.

Verwijderen uitzending van het internet
Een producent krijgt van een huurdersbelangenvereniging klachten over een verhuurder doorgespeeld. De huurders klagen dat zij geen huurcontract krijgen, geïntimideerd worden, hoge huren betalen en deze huur zelfs contant moeten betalen. Na verder onderzoek besluit de programmamaker een medewerker van de verhuurder onverwacht te confronteren met al deze misstanden. Deze confrontatie wordt gefilmd.

Wederhoor toegepast
Voordat het item wordt uitgezonden, krijgt verhuurder de mogelijkheid om tegenbewijs − met betrekking tot de klachten van de huurders − te leveren. De verhuurder doet dit niet. De opnames worden in maart 2019 uitgezonden en de uitzending komt online te staan. De verhuurder vindt de uitzending onrechtmatig en vordert in een kort geding dat de uitzending van het internet wordt gehaald.

Vrijheid van meningsuiting vs. recht op privacy
In zaken over een onrechtmatige publicatie of uitzending, gaat het om een afweging van grondrechten: de vrijheid van meningsuiting van de een tegenover de bescherming van privacy, eer en goede naam van de ander. Bij de belangenafweging welk grondrecht voor gaat, moeten alle omstandigheden worden afgewogen.

Belangenafweging
Een belangrijke omstandigheid bij deze belangenafweging, is dat de uitlatingen ten tijde van de publicatie voldoende steun moeten vinden in het op dat moment beschikbare feitenmateriaal. In dit geval is de voorzieningenrechter van mening dat de programmamaker geen sluitend bewijs hoeft te leveren. Wel moet hij voldoende aannemelijk maken dat de beweringen die in de uitzending worden gedaan, steun vinden in de feiten. Daar is de programmamaker volgens de voorzieningenrechter in geslaagd.

Vrijheid van meningsuiting prevaleert
Zo heeft de programmamaker een uitgebreid onderzoek gedaan en is zij niet − zoals de advocaat van de verhuurder had aangevoerd − alleen maar afgegaan op de verhalen van de huurders. Ook zijn er getuigen gehoord en zijn e-mails en betalingsbewijzen nagetrokken. Tot slot is de verhuurder ook verschillende malen in de gelegenheid gesteld om weerwoord te bieden. De voorzieningenrechter weegt mee dat de verhuurder uiteindelijk heeft ingestemd met een interview, waarin hij alsnog op de klachten heeft gereageerd. Dit interview is aan de onlineversie van de uitzending toegevoegd.

Negatieve gevolgen voor rekening huisjesmelker
Dat de uitzending negatieve gevolgen voor de verhuurder heeft gehad, is volgens de voorzieningenrechter grotendeels te wijten aan zijn eigen optreden. Het belang om hiervan gevrijwaard te zijn weegt − in deze zaak − niet op tegen de belangen van de programmamaker om misstanden aan de kaak te stellen. Sterker nog: het rekenen van een onredelijke huur was volgens de voorzieningenrechter al reden genoeg om de misstand in beeld te brengen.

mr. Thomas van Vugt

mr. Thomas van Vugt

Advocaat verbintenissenrecht & ondernemingsrecht bij AMS Advocaten
Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, waaronder het ondernemingsrecht, het vastgoedrecht, het huurrecht bedrijfsruimte en mediarecht.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT