01/06/2020 23:45

Wanneer kan je een retentierecht uitoefenen?

26/01/2019 09:04 0

Het retentierecht is een bijzonder opschortingsrecht van een schuldenaar. Als een schuldenaar (uit hoofde van een verbintenis) zaken onder zich heeft van de wederpartij, dan mag hij weigeren deze zaken […]

SLUIT
SLUIT